Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 7 października 2022**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 7 października 2022 **Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 7 października 2022**


wydanie piaseczynsko-ursynowskie (nr 525), 2014-04-11
Kolejny pat na kolejce

POWIAT W czwartek, 10 kwietnia odbyła się trzecia nieudana próba zawarcia aktu notarialnego, na mocy którego samorządy gminne miałyby przejąć majątek Grójeckiej Kolejki Dojazdowej. Tym razem Barbara Galicz, burmistrz Tarczyna stwierdziła, że przed podpisaniem aktu wszystkie zajmowane bezumownie nieruchomości na terenie kolejki muszą być przejęte od ich obecnych użytkowników. A to może zająć nawet kilka lat

Minister wyraził zgodę na to, by PKP przekazało majątek kolejki wąskotorowej pięciu samorządom gminnym (Piaseczno, Tarczyn, Grójec, Belsk Duży, Błędów) oraz o rozwiązaniu umowy użyczenia ze starostwem powiatowym. Wydawało się, że to skończy kilkunastoletnie spory o mienie kolejki. Samorządy podczas długich negocjacji uzgodniły treść aktu i ustaliły termin jego podpisania. Jednak dotychczas nie doszło do jego zawarcia, mimo że samorządowcy spotykali się u notariusza już trzykrotnie – w lutym, marcu i ostani raz w ubiegły czwartek. Zapisy w akcie kwestionuje Barbara Galicz, burmistrz Tarczyna. - Przejęcie mienia nakłada na mnie obowiązek zabezpieczenia przejmowanego majątku i racjonalnego nim gospodarowania. Dlatego przed podpisaniem aktu muszę dokonać analizy aktualnego stanu prawnego i faktycznego posiadania, które ostatnio uległy zmianie – w marcu na łamach Kuriera Południowego wyjaśniała burmistrz Tarczyna. Samorządowcy przychylili się do prośby burmistrz.
- Zdecydowaliśmy się zrobić inwentaryzację majątku kolejki, w której uczestniczyli przedstawiciele towarzystwa, gmin i starostwa – mówi Zdzisław Lis, burmistrz Piaseczna. W czwartek, 10 kwietnia przedstawiciele wszystkich pięciu gmin spotkali się po raz trzeci, by podpisać akt notarialny. Jednak kolejny raz do tego nie doszło – ponownie nie zgodziła się burmistrz Galicz. - Kiedy sporządziliśmy tę inwentaryzację, okazało się, że wiele ze składników majątku kolejki zostało zajętych przez użytkowników, którzy korzystają z nieruchomości bez umów najmu – mówi Zdzisław Lis. - Podczas dzisiejszego spotkania została sporządzona notatka, która determinuje podpisanie aktu przez panią burmistrz – podczas czwartkowej sesji rady powiatu relacjonował burmistrz. Notatka stwierdza, że przed podpisaniem aktu notarialnego musi nastąpić fizyczne przejęcie wszystkich zajmowanych nieruchomości. - Pani burmistrz życzy sobie, żebyśmy przynieśli jej na biurko klucze do wszystkich pomieszczeń, pokazali wszystkie umowy i oczyścili teren ze wszystkich podmiotów, które zajmują go bezumownie. To nie jest możliwe, ponieważ bez aktu własności nie możemy nikogo eksmitować. Może to zająć nawet 10 lat, a my nie mamy tyle czasu. W majątek kolejki trzeba szybko zainwestować, by nie popadł w ruinę i właśnie teraz jest czas, by ubiegać się o środki unijne na ten cel i jako porozumienie gmin mielibyśmy olbrzymie szanse, by takie dofinansowanie uzyskać – podczas sesji dodał Zdzisław Lis.
- Bardzo żałuję, że nie udało się podpisać aktu, ponieważ majątek kolejki pozostaje bez opieki – stwierdził starosta Jan Dąbek, który zapewnił burmistrza, że będzie wspierał gminy, a winą za całą sytuację obarczył PKP. - Do dzisiaj PKP nawet nie upoważniło starostwa do przekazania majątku kolejki, co jest sprawą elementarną – mówił starosta, który wytknął PKP również wieloletnie zaniedbania, opieszałość i brak zdecydowanych działań. - Zarządzanie tym majątkiem wymaga spokoju oraz rozwagi i olbrzymich nakładów finansowych. Niestety to wszystko w tej chwili jest poza samorządem powiatu – dodał starosta.
Burmistrz Zdzisław Lis uważa, że jest kilka wyjść z patowej sytuacji, ale wymagają one czasu. Jednym z nich jest wyłączenie Tarczyna z porozumienia gmin i przejęcie kolejki przez cztery samorządy. Jeśli samorządom ostatecznie nie uda się przejąć majątku, w grze ciągle pozostaje także samorząd powiatu. Kolejka na pewno będzie kursowała do 30 czerwca na mocy umowy starostwa z Piaseczyńsko-Grójeckiem Towarzystwo Kolei Wąskotorowej. Co będzie dalej? Jeszcze nie wiadomo.

FOTO: Tuż po kolejnej nieudanej próbie zawarcia aktu notarialnego w sprawie majątku kolejki wąskotorowej burmistrz Zdzisław Lis wziął udział w obradach rady powiatu piaseczyńskiego

Wyjaśnienie Barbary Galicz, burmistrz Tarczyna

W odpowiedzi na artykuł zamieszczony w Kurierze Południowym z dnia 11-17 kwietnia „Kolejny pat na kolejce” proszę o sprostowanie słów: „tym razem Barbara Galicz, burmistrz Tarczyna stwierdziła, że przed podpisaniem aktu wszystkie zajmowane bezumownie nieruchomości na terenie kolejki muszą być przejęte od ich obecnych użytkowników”
Stwierdzenie, że wszystkie zajmowane bezumownie nieruchomości na terenie kolejki muszą być przejęte od ich obecnych użytkowników” nie padło z moich ust i jest nieprawdziwe.
W związku z powyższym proszę o sprostowanie mojej wypowiedzi poprzez zamieszczenie następującego tekstu.
Moje stanowisko odnośnie przejmowanych nieruchomości odnotowano w protokole notarialnym sporządzonym na spotkaniu PKP S.A. i samorządów w dniu 10 kwietnia 2014 r.
„Wobec faktu, iż do chwili obecnej wydanie nie nastąpiło i nie zostały wykonane postanowienia zawarte także w §3 pkt.3 aktu notarialnego Rep. A. nr 2644/2014 i brak jest wiedzy, kto jest faktycznym posiadaczem nieruchomości a także stan obciążeń oraz nie wiadomo, jakie umowy obowiązują w stosunku do części nieruchomości, będącymi we władaniu osób trzecich i stan bezumownego korzystania przez osoby trzecie, Przedstawiciel Gminy Tarczyn nie przystąpi w dniu dzisiejszym do zawarcia aktu notarialnego nabycia nieruchomości.”
Moja wypowiedź była konsekwencją ustaleń wszystkich stron tj. wszystkich przedstawicieli samorządów i PKP S.A., zawartych w akcie notarialnym Rep.A. nr 2644/2014 z dnia 12.03.2014r , w którym to strony zobowiązywały się, że - cytuję za §4 pkt.3: „będzie postanowienie aktu notarialnego, że wydanie już nastąpiło, co do gruntu i naniesień – zgodnie ze spisem z natury ”.
Podkreślam, że w pełni popieram przejęcie kolejki, a wszystkie moje dotychczasowe inicjatywy takie jak inwentaryzacja stanu mienia kolejki, czy przegląd umów dzierżawy, najmu mają na celu uporządkowanie stanów prawnych.
Z satysfakcją informuję także, że dokonano już inwentaryzacji stanu mienia. Z posiadanej przeze mnie wiedzy wynika, że także rozpoczął się proces przeglądu umów związanych z nieruchomościami, które samorządy mają przejąć.
To ogromny sukces wszystkich gmin, które porządkują kwestie prawne w celu sprawnego przejęcia i gospodarowania mieniem zgodnie z celem na jaki ma nastąpić nabycie.

Grzegorz Traczyk


Brak komentarzy

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Burmistrz wycofał skargę z WSA
· Czkawka po sesji absolutoryjnej
· Wyrok dopiero po wakacjach
· Radni znów bez litości dla burmistrza
· Radni popierają działania burmistrza
· Jak odzyskać 7 mln zł?
· Radni pogrozili palcem burmistrzowi
· Sprawa wójt Lesznowoli została zdjęta z wokandy
· Nadpłacona dotacja do zwrotu
· Zainwestują ponad 118 mln zł w same drogi!
· 20 mln zł na inwestycje
· Nowa rada z nowym prezydium
· Aż 180 mln zł na inwestycje!
· Radni zdecydowali o pensjach wójta i burmistrzów
· Podwyżki dla burmistrzów, wójtów i radnych
· Rusza remont ratusza
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Muzyk, dziennikarz, a teraz sekretarz
· Prezydent przedstawił swoich zastępców
· Jest już projekt budżetu na przyszły rok. Będzie sporo inwestycji
· Kadencję czas zacząć
· Padły ostatnie kobiece bastiony
· Poznaliśmy nowego prezydenta, wójta i burmistrza
· Wybory: cztery formacje w starostwie
· Krajobraz po wyborach
· Kto na burmistrza, kto na wójta?
· Za wodę jak za zboże?
· Radni bronią kolegi do końca
· W Komorowie powstanie Dzienny Dom Seniora
· Zarząd powiatu bez absolutorium
· Będzie za co budować basen
· Większość radnych broni kolegi
· Czy wójt pobierał dwie pensje?
Wydanie:
GRÓJECKIE
· Czy Warka będzie eko..?
· W sprawie szpitala starostwo błądzi we mgle...
· Nasze Czasy mają dość koalicji z PiS?
· Warka – turystyczna perła Mazowsza
· Powiat w chocholim tańcu
· Budżet powiatu na wesoło
· Zagospodarowanie Słomczyna jest najważniejsze
· Absolutorium dla starosty
· Budżety uchwalone
· Natura przejmuje gospodarkę odpadami
· Finansowy krach nie grozi powiatowi grójeckiemu
· Finanse to skomplikowana sprawa - nie dla SP ZOZ w Nowym Mieście
· Warka jest wielkim placem budowy
· Wspaniały pomysł na przedszkole
· Nowa siedziba urzędu gminy
· Burmistrz Gizka zrezygnował z podwyżki
© 2005-2022  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest