Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 9 sierpnia 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 9 sierpnia 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 9 sierpnia 2019**


wydanie piaseczynsko-ursynowskie (nr 564), 2015-02-14
Prażmów powinien być oazą spokoju dla mieszkańców

Z Janem Dąbkiem, wicewójtem Prażmowa rozmawia Kamil Staniszek

Jaki będzie zakres pańskich kompetencji w roli wicewójta Prażmowa?
Najważniejszymi zadaniami, które otrzymałem są geodezja i kartografia, architektura (ład i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, gospodarka odpadami i leśnictwo, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz regulacja spraw własnościowych gruntów.
Będę także zajmował się analizą projektu kanalizacyjnego i wykonaniem kanalizacji. Odpowiadam także za ochronę zdrowia, kulturę (biblioteka) i zabytki.

Jakie priorytety wyznacza sobie pan na rozpoczynającą się kadencję?

Chcemy zrobić wszystko by Prażmów stał się bogatszą gminą. Przede wszystkim pozyskiwać środki zewnętrzne, o które aktualnie jest coraz trudniej. By móc o nie wnioskować najpierw trzeba uregulować sprawy własnościowe. Aktualnie w gminie Prażmów ponad 90 proc. dróg ma nieuregulowany stan własności. To oznacza, że w tym roku trudno będzie pozyskać fundusze na drogi nie mając do nich prawa własności, dlatego w pierwszej kolejności chcę zająć się uregulowaniem tych kwestii.
Drugą ważną sprawą, która ma na celu wzbogacenie gminy jest komunalizacja. Analizuję wszystkie możliwości przejęcia nieruchomości przez gminę na własność.

W jakim kierunku powinien iść Prażmów? Czy przewiduje pan w najbliższych latach rozwój budownictwa wielorodzinnego na terenie gminy?

Moim zdaniem w Prażmowie w ogóle nie powinno być budownictwa wielorodzinnego. Prażmów nie ma wielu mieszkańców, ale ci którzy się sprowadzają robią to w jakimś celu, a cel jest jasny - chcą mieć spokój i ciszę. Wizja rozwoju tej gminy nie może zakłócić jej dotychczasowego charakteru. Oczywiście zabudowa jednorodzinna nie generuje dochodów, dlatego towarzyszyć muszą jej usługi nieuciążliwe – przy głównych ciągach komunikacyjnych drogowych i kolejowych. W ostatnim czasie coraz więcej osób, szanując walory przyrodnicze gminy składa wnioski o możliwość funkcjonowania domów pogodnej starości. Może to jest jeden z pomysłów, który w przyszłości stanie się wizytówką tej gminy?
Aktualnie funkcjonuje strategia gminy z 2003 roku – na pewno wymaga ona uaktualnienia i jasnego określenia charakteru Prażmowa. Konstancin to uzdrowisko, Góra Kalwaria to wielokulturowość, Tarczyn – sadownictwo, Lesznowola – otwarcie dla inwestorów. Prażmów również potrzebuje określonej wizji by nie podzielić losów Piaseczna, które długo nie porządkowało planistyki i w efekcie dziś zmaga się z chaosem urbanizacyjnym, niosącym za sobą szereg uciążliwości dla mieszkańców. Prażmów musi kojarzyć się ze spokojem i przyjaznym miejscem do zamieszkania.

Na czym mają polegać zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które zostało podjęte na ostatniej sesji rady gminy?

Zmiany studium dotyczyć mają m.in. wyeliminowania budownictwa wielorodzinnego, precyzyjnego oznaczenia stref zagrożonych podtopieniami. One będą warunkować minimalną powierzchnię działki, na której będzie dopuszczona zabudowa – tak by uwzględniała warunki gruntowo-wodne terenu i pozwoliła zagospodarować wodę w granicach działki.
W dotychczas obowiązujących studium wykasowano rezerwę pod budowę oczyszczalni ścieków. To było wielkim błędem, który musimy naprawić. Także umowa na odbiór ścieków przez piaseczyńską oczyszczalnie jest niekorzystna dla Prażmowa i mało perspektywiczna. Szanujemy ją i nie chcemy się z niej wycofywać, musimy renegocjować jej warunki i uczciwie przedstawić je mieszkańcom Prażmowa. Musimy wypracować alternatywne rozwiązanie w razie gdyby nie doszło do współpracy z Piasecznem lub na wypadek gdyby ta współpraca została zakończona.
Mieszkańcy przed podjęciem decyzji o przyłączeniu się do kanalizacji muszą poznać warunki, na jakich będą z tej sieci korzystać a przede wszystkim koszty.

Dwa miesiące temu z wójtem Sylwestrem Puchałą rozmawiałem o projekcie budżetu gminy na rok 2015, który pozostał w spadku po władzach gminy poprzedniej kadencji. Wójt zapowiadał zmiany. Udało się je przeprowadzić?

Oczywiście. Zmiany w budżecie, które na wniosek Wójta dokonała Rada Gminy spowodowały, że nie dość że nie ma konieczności zaciągania kredytu w kwocie 900 tys. złotych na bieżące utrzymanie to jeszcze dodatkowo ponad milion złotych zostało wygospodarowane na inwestycje. Ponadto znalazło się jeszcze ponad 200 tys. zł na komunikację autobusową. Budżet jest w tej chwili bardzo dobrze skonstruowany. Środki zostaną wykorzystane w możliwie najbardziej efektywny sposób. Nie przez przypadek mieszkańcom okres kadencji wójta Puchały kojarzy się z inwestowaniem i rozwojem gminy. W ostatnich wyborach dali wyraz swojego poparcia dla jego działań. Wójt rozumie, że gminę trzeba rozwijać, a nie być tylko jej administratorem, dlatego cieszę się z naszej współpracy.

Jak ocenia pan początek współpracy z radą gminy?

Jestem pod wrażeniem tej rady. Mimo, że istnieje opozycja to jak dotąd głosowania i dyskusje są merytoryczne, a nie emocjonalne. Liczy się interes mieszkańców a nie polityczna przynależność.

Czuje się pan bardziej przegrany nie będąc już starostą piaseczyńskim, czy bardziej wygranym sprawując funkcję wicewójta Prażmowa, z którą łączą się nowe doświadczenia i wyzwania?

Na pewno jest mi trochę żal jak pomyślę o tym, co jeszcze mógłbym zrobić w Powiecie a czego nie zdążyłem. Pozostawiłem ważne projekty m.in. Powiatowe Centrum Kultury z biblioteką i salą kinowo-teatralną na ponad 350 miejsc oraz amfiteatrem na 500 miejsc, zagospodarowanie Piaseczyńskiego Parku, dokumentację na rewitalizację Poniatówki, dokumentację na budynek dla potrzeb służb Powiatu przy ul. Nadarzyńskiej z wielopoziomowym parkingiem i wizją stworzenia po przejęciu obiektów po Urzędzie Skarbowym tzw. Starostwa Bis, po to aby interesanci nie błąkali się podczas załatwiania swoich spraw po całym mieście. Zostawiłem powiat w dobrej kondycji finansowej, zrealizowałem szereg inwestycji, ponad 200 kilometrów wybudowanych i wyremontowanych dróg, 8 mostów (następne dwa mosty w trakcje opracowania dokumentacji). Udało nam się obronną ręką przejść przez najgorszy kryzys i akurat pod koniec zeszłej kadencji sytuacja finansowa powiatu zaczęła się poprawiać. Trzymam kciuki za nowy zarząd by potrafił wykorzystać polepszającą się sytuację ekonomiczną i dalej rozwijać Powiat.
Oczywiście czuję także trochę żalu i szkoda mi choćby zakończenia współpracy z kompetentnymi pracownikami, z którymi miałem przyjemność współpracować. Mam nadzieję, że nowy zarząd potrafi wykorzystać ich potencjał.
Nie czuję się jednak przegrany – nasz komitet wyborczy przegrał z dwoma największymi partiami politycznymi, które połączyły siły przeciwko nam. Dla mnie to dość egzotyczna koalicja zwłaszcza tak ostrej walki PO z PiS. No cóż czas pokaże co zrobią. Jeśli po ostatnich wyborach samorządowych ktoś może czuć się przegrany to tylko Platforma Obywatelska, która po raz drugi zdobyła najwięcej mandatów, a jej rola została zmarginalizowana. Przed czterema laty została zepchnięta do roli mało konstruktywnej opozycji, a teraz oddała władzę PiS-owi.
Kamil Staniszek
Komentarze
nick: ,     2015-02-13   00:43:43
Proszę!!!
nick: powiat,     2015-02-13   15:10:29
Gratuluję Prażmowowi wyboru człowieka
nick: Anakin,     2015-02-13   15:22:21
Tak, pan były starosta bardzo lubi nieruchomosci !
nick: logik,     2015-02-13   17:07:44
lepiej się nie napinać - bo można pęknąć z .... żaba też nogę podstawiała.
nick: adam,     2015-02-16   10:06:41
To dobry kierunek dla Prażmowa.

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Ruszył remont starej plebanii
· Przy CEM powstanie nowy skwer!
· Lokalne samorządy otrzymają wsparcie z budżetu Mazowsza
· Uchylono uchwały dotyczące rozliczeń z SGGW
· Burmistrzowie oprowadzili mieszkańców po nowej szkole
· Wpadli na pomysł, jak walczyć z komarami
· Wójt przedstawiła raport dotyczący stanu gminy
· Negocjacje z SGGW budzą emocje
· Kino w plenerze przyciąga jak magnes
· Burmistrz został oceniony pozytywnie
· Zarządowi powiatu udzielono absolutorium
· 50 lat razem
· Radni przyjrzeli się dopływom Jeziorki
· Wójt powitała nową komendant!
· Oddano hołd rozstrzelanym bohaterom
· Szkoły chcą wychowywać przyszłych mistrzów
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Muzyk, dziennikarz, a teraz sekretarz
· Prezydent przedstawił swoich zastępców
· Jest już projekt budżetu na przyszły rok. Będzie sporo inwestycji
· Kadencję czas zacząć
· Padły ostatnie kobiece bastiony
· Poznaliśmy nowego prezydenta, wójta i burmistrza
· Wybory: cztery formacje w starostwie
· Krajobraz po wyborach
· Kto na burmistrza, kto na wójta?
· Za wodę jak za zboże?
· Radni bronią kolegi do końca
· W Komorowie powstanie Dzienny Dom Seniora
· Zarząd powiatu bez absolutorium
· Będzie za co budować basen
· Większość radnych broni kolegi
· Czy wójt pobierał dwie pensje?
Wydanie:
GRÓJECKIE
· Czy Warka będzie eko..?
· W sprawie szpitala starostwo błądzi we mgle...
· Nasze Czasy mają dość koalicji z PiS?
· Warka – turystyczna perła Mazowsza
· Powiat w chocholim tańcu
· Budżet powiatu na wesoło
· Zagospodarowanie Słomczyna jest najważniejsze
· Absolutorium dla starosty
· Budżety uchwalone
· Natura przejmuje gospodarkę odpadami
· Finansowy krach nie grozi powiatowi grójeckiemu
· Finanse to skomplikowana sprawa - nie dla SP ZOZ w Nowym Mieście
· Warka jest wielkim placem budowy
· Wspaniały pomysł na przedszkole
· Nowa siedziba urzędu gminy
· Burmistrz Gizka zrezygnował z podwyżki
© 2005-2019  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest