Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 02 października 2020**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 02 października**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 02 października*


wydanie piaseczynsko-ursynowskie (nr 623), 2016-05-13
Uszczknąć z żyły złota

LESZNOWOLA W zeszły piątek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną gminy Lesznowola w sprawie gruntów w Mysiadle. Wyrok NSA dla gminy nie rodzi żadnych bezpośrednich skutków prawnych. Ponad 83-hektarowe grunty w Mysiadle wciąż są własnością lesznowolskiego samorządu

Postępowanie sądowe, które zakończyło się prawomocnym wyrokiem NSA jest wynikiem roszczeń spadkobierców do części nieruchomości, wchodzących w skład dawnego KPGO Mysiadło, a dziś będących własnością gminy Lesznowola. Roszczenia dotyczą dawnych nieruchomości Osada Mysiadło Nr 2 i Osada Mysiadło Nr 3. W kwietniu ubiegłego roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi unieważnił decyzję Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 15 stycznia 1949 roku, w sprawie przejęcia tych nieruchomości na cele reformy rolnej. Gmina Lesznowola jako właściciel całości - 83,5 ha gruntów - odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ten jednak podtrzymał ubiegłoroczną decyzję ministra. W piątek Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji.
Dodatkowo toczy się inne postępowanie z powództwa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prokuraturę Generalną, w sprawie stwierdzenia nieważności umowy sprzedaży nieruchomości „Osada Mysiadło Nr 2”. To właśnie ta umowa skutkowała wyłączeniem nieruchomości spod działania dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Również gmina zgłosiła swój udział w tej sprawie.
Gmina Lesznowola wciąż jest właścicielem gruntów w Mysiadle, zgodnie z decyzję Wojewody Mazowieckiego z 22 kwietnia 2011 roku. Czy zgłaszanie roszczeń spadkobierców i toczące się postępowania sądowe podważą wiarygodność gminy w oczach potencjalnych inwestorów? Jaka będzie przyszłość niezwykle cennych gruntów?
AB

tagi:    NSA    LESZNOWOLA

Komentarze
nick: Jacek Barcikowski,     2016-05-13   11:26:38
W powyższej informacji jest trochę nieścisłości. Po pierwsze decyzja Ministra Rolnictwa o unieważnieniu decyzji z 1949 roku nie zapadła w kwietniu zeszłego roku, a 8 października 2012 roku (2 kwietnia 2014 roku została utrzymana w mocy przez tego samego ministra). Od tej decyzji Wójt Gminy Lesznowola odwołała się do WSA, a po niekorzystnym wyroku sądu, złożyła skargę kasacyjną do NSA - który niestety utrzymał w mocy . Decyzja NSA jest ostateczna - tu ew. może być jedynie wniesiona rewizja nadzwyczajna do Sądu Najwyższego ale tylko przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Pierwszego Prezesa SN, Prezesa NSA i Rzecznika Praw Obywatelskich. Przez Gminę już nie. Po drugie sprawę własności tych gruntów komplikuje fakt, iż w końcu maja zeszłego roku Minister Cyfryzacji wydał decyzję unieważniającą decyzję komunalizacyjną Wojewody Mazowieckiego, który przekazał Lesznowoli tereny po KPGO Mysiadło. Gmina już od jakiegoś czasu będąc formalnym właścicielem tych gruntów nie mogła nimi w pełni dysponować - ze względu właśnie na toczący się spór prawny. Niestety sporo wskazuje, że Gmina tereny te utraci, tym bardziej, że jak padło na rozprawie NSA umowa sprzedaży o której jest mowa w powyższej notce jest według NSA jest jednak ważna. O potencjalnych inwestorach także trudno mówić w tej chwili, w swojej większości bowiem te tereny zostały już rozdysponowane poprzez podpisanie umów przedwstępnych na ich dzierżawę z tytułu których gmina pobrała rzędu stu milionów zaliczek. Ważniejsze pytanie jakie się tu nasuwa jest takie: co będzie jak Pani Wójt będzie musiała te zaliczki zwrócić? Więcej informacji na ten temat możecie Państwo znaleźć na stronie www.kwiryta.org
nick: Marek Romanowski,     2016-05-13   13:11:59
Co będzie ? Zaliczki do zwrotu, sprawa wg mnie oczywista. Gminie grozi bankructwo i zarząd komisaryczny. A nam, mieszkańcom - 20 lat "posuchy" inwestycyjnej...
nick: Michał,     2016-05-13   13:19:44
Czy to Pan jest tym geniuszem który przeszacował dług gminy o 100 milionów? Geniusz!!
nick: Kamil Myszynski,     2016-05-13   13:41:36
Mam nadzieję,ze w nowym numerze dojdzie do sprostowania tego artykułu. To wstyd,że Kurier puścił taki artykuł. Zwłaszcza,ze posiada pełną dokumentację,a Pan Staniszek był na rozprawie w NSA. Moja współpraca z tym tytułem dobiegła końca. Poinformowalem o sprawie sądowej ale yo co się ukazała jakoś rozwija się z wyrokiem sądu i dokumentami. Powodzenia mnie Państwa tytuł nie interesuje. Proszę do mnie nie dzwonić.
nick: Mecenas,     2016-05-13   13:43:34
”Gmina już od jakiegoœ czasu będšc formalnym właœcicielem tych gruntów nie mogła nimi w pełni dysponować - ze względu właœnie na toczšcy się spór prawny”. Szanowny Panie, tak długo jak gmina czy każdy inny Kowalski figuruje w księdze wieczystej, jako właœciciele może dosłownie zrobić z danš nieruchomoœciš wszystko, co chce. Czy uważa Pan, że obrót nieruchomoœciami w gminie Michałowice jest ograniczone ze względy na fakt, że ktoœ twierdzi, że tereny należało do jego przodków? Na prawdę warto się dokształcić, to nie boli.
nick: Kamil Myszynski,     2016-05-13   14:54:11
Państwo maja problem z publikacją mojego poprzedniego wpisu. Doszło do złamania etyki dziennikarskiej i ustawy dziennikarskiej. Liczę na to że Państwo sprostujecie ten tekst...
nick: ,     2016-05-14   02:03:38
a świstak siedzi i zawija w te "gazete " ...
nick: Michał,     2016-05-14   07:40:40
Panie Myszyński, jedż pan na urlop, najlepiej gdzieś daleko. Jak pana nie stać zorganizujemy zbiórkę. Nowych ciuchów też by się parę przydało.
nick: Michał,     2016-05-14   07:44:04
@ Marek Romanowski ze Starej Iwicznej. Straszysz już bankructwem od kilku lat od kiedy nauczyłeś się pisać i obsługiwać worda. A gmina kwitnie, cały czas coś buduje. Wskaż wodzu zatem kiedy nastąpi ta katastrofa, bo póki co mam wrażenie że gdzieś mucha tupie.
nick: Sławek,     2016-05-14   07:49:03
@ Kamil Myszyński Piszesz waść o etyce w dodatku dziennikarskiej. Czy prawdą jest że w ramach etycznych działąń usuwałeś z FB z Polityki Lesznowola konta tych którzy mieli inne zdanie od Cibie? Proszę się bardzo zastanowić nad tą odpowiedzią ze względów procesowych.
nick: Kamil Myszyński,     2016-05-14   10:23:54
Panowie piszą o geniuszach o przeszacowanym zadłużeniu gminy, o tym, że gmina figuruje nadal w księdze wieczystej. Tak jeszcze tam figuruje, ale sprawy i dalsze dzierżawy gruntów KPGO Mysiadło były wstrzymane ze względu na toczące się postępowania spadkobierców. Dodam, że decyzją nr 206 z dnia 28 maja 2015 r. minister administracji i cyfryzacji Pan Andrzej Halicki stwierdził nieważność decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 66501 z dnia 22 kwietnia 2011 r. stwierdzam nieważność decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 66501 z dnia 22 kwietnia 2011 r. w części dotyczącej nabycia przez Gminę Lesznowola z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 r. nieodpłatnie własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Mysiadło w obrębie ewidencyjnym 0020-KPGO Mysiadło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 7/6, nr 1/229, 1/247, nr 1/205 oraz nr 1/227, uregulowanych w księdze wieczystej, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nieruchomości, stanowiącej integralną część decyzji. Także ministerstwo cofnęło decyzję wojewody, a w artykule Kuriera Południowego zupełnie inna informacja. Dalej Naczelny Sąd Administracyjnym przyznał rację spadkobiercom. Teraz Skarb Państwa będzie musiał pokryć roszczenia i wcale nie musi być sytuacji, że to Skarb Państwa zapłaci odszkodowanie, a gminie zostawi grunty. Przecież minister Halicki cofnął decyzję o bezpłatnym nabyciu gruntów KPGO Mysiadło. Dalej poruszyliście kwestię zadłużenia i przeszacowania długu gminy. Dodam, że gmina Lesznowola mimo kilkunastu prób nigdy nie udostępniła umów przedwstępnych na dzierżawę gruntów KPGO Mysiadło firmie SETE i SENA. To firmy córki, które są powiązane z matką GD z Wólki Kosowskiej. Firmy te wydzierżawiły grunty i nic na tych gruntach nie powstaje. W przeciwieństwie do firmy Black, Red, White i Selgros, bo tutaj prace dotyczące pozwolenia na budowę i uwarunkowania z tym związane trwają. Dalej gmina była w 2012 roku zadłużona na 85 mln zł nie minęły cztery lata i mimo bardzo dużych zysków z dzierżawy gmina nadal oficjalnie jest zadłużona na blisko 80 mln zł. Nadal nie wiemy, co kryją umowy przedwstępne na dzierżawę gruntów KPGO Mysiadło firmie SETE i SENA. Dodam, że jest w Polsce bardzo ciekawy przypadek Siedlec. Tam zadłużone po uszy miasto wydzierżawiło tureckiej firmie Magellan tzw. błonia siedleckie. Miasto oficjalnie przyznało się, że jest to kredyt w zastaw ziemi. Nie można wykluczyć, że doszło do podobnego zabiegu z firmami SETE i SENA, ale gmina nadal chowa dokumenty i nie chce udostępnić społeczeństwu, choć to ich obowiązek wynikający z art. 61 Konstytucji RP, a także z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Gmina jest dzisiaj na zakręcie. Czekam jaką decyzję podejmie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie czy udzieli absolutorium Pani wójt za wykonanie budżetu za rok 2015.
nick: Kamil Myszynski,     2016-05-16   15:15:03
Tak usunąłem Pana Milowa jako jedynego. Pomieszczenia naruszył dobrą etykę tej grupy. Panie Milow powodzenia w dzialanosci.

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· GOSiR chce przejąć kluby piłkarskie. Czy jest to dobre rozwiązanie?
· Szum gum w uzdrowisku
· Co dalej z Urbanistów?
· Pechowe przejście dla pieszych?
· Co dalej ze stojącą przy drodze suchą brzozą?
· Zdrożeją ścieki
· Karambol w Zalesiu Dolnym
· Radni za jednością Mazowsza
· Quady i crossy rozjeżdżają piękny las
· Chcą odwołać burmistrza!
· Wsie chcą do miasta. Ruszają konsultacje
· Karambol w Zalesiu. Do szpitala trafiło 7-letnie dziecko!
· Pobiegli w hołdzie Piotrowi Nurowskiemu
· Weekend z food truckami
· Droga, która zintegrowała mieszkańców
· Turystyka z harcerzami
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Piękna nasza Polska cała
· Trzej królowie przybyli z darami
· Miasto wspiera walkę ze smogiem
· Domaniew z nową świetlicą
· Pamięci prezydenta Wilsona
· Co zrobić, żeby było bezpieczniej?
· Tańsze bilety dla mieszkańców
· Zainwestują w drogi, kanalizację i... Austerię
· Poznaj mieszkańców lasu
· Czytali i w dzień, i w nocy
· Trzy nowe pomosty i siłownia
· Gorączka w pogotowiu
· Najpierw bramki, potem nowe pasy
· Wiosną wystartuje budowa Akademii Legii
· Stacja i dworzec na ukończeniu
· Kilometry ulic, dwie hale, przedszkole i ratusz
Wydanie:
GRÓJECKIE
· W Dniu Chynowa bawiła się cała gmina
· Olimpijczyk z indeksem
· Lekcja samorządności
· 36 uczniów uczestniczyło w Misji Przyroda
· Marianna Czamara „Belfrem roku”
· Sceny jak z prawdziwego horroru
· Marian Woronin w Błędowie
· Próbował podpalić kościół
· Rosiewicz wyśpiewał sobie „Ciotkę szarlotkę”
· Dyrektorem to tu jestem ja!
· Grójec będzie płacić mniej
· Każde jabłko na wagę „złota”
· Maliszewski czeka na wyrok
· Spóźniony śmigus-dyngus... pomyjami
· PCM w Grójcu ogłosi upadłość?
· Truskawkom zagłada nie grozi
© 2005-2020  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest