Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 24 września 2021**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 24 września 2021 **Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 24 września 2021*


wydanie grójeckie (nr 567), 2015-03-13
Niefrasobliwa gospodarka finansowa nowomiejskiego szpitala

NOWE MIASTO NAD PILICĄ W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą przeprowadzony został wewnętrzny audyt w zakresie gospodarki finansowej tej jednostki. W sprawozdaniu została ona oceniona jednoznacznie negatywnie

Nieprawidłowości w gospodarce finansowej pojawiają się już na etapie rocznego planowania przychodów i kosztów. Okazuje się, że dyrektor szpitala ujmował po stronie przychodów – dotację z budżetu powiatu grójeckiego, zaś po stronie kosztów – wydatki inwestycyjne, które miały być pokrywane środkami finansowymi pochodzącymi z tej dotacji. Dotacja ta, w momencie sporządzania planu finansowego, nie była jednak szpitalowi jeszcze przyznana.

Szpital nie płacił

Największym problemem w zakresie finansów szpitala jest jednak fakt permanentnego utrzymywania się wysokiego stanu zobowiązań wymagalnych, a więc takich, których termin płatności już upłynął, lecz nie zostały one zapłacone. W latach 2013 – 2014 wysokość zobowiązań wymagalnych szpitala wahała się od 947 309,00 zł na koniec grudnia 2013 r. do 1991 462,00 zł na koniec lipca 2014 r. Stan taki, trwający przynajmniej od 2007 r., wynika przede wszystkim z faktu braku skutecznych mechanizmów kontrolnych, które uniemożliwiałyby nieterminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań. Szpital dokonywał bowiem zakupów towarów i usług od kontrahentów, za które nie płacił na bieżąco. Wysokość zaległości wobec dostawców towarów i usług w latach 2013 – 2014 wahała się od 927 241,00 zł na koniec grudnia 2013 r. do 1902 744,00 zł na koniec marca 2013 r. Skutkiem takiego działania była konieczność dokonywania zapłaty odsetek karnych, które mogłyby zostać wydatkowane na realizacje celów i zadań SPZOZ. W 2013 r. szpital wydatkował na zapłatę odsetek karnych kwotę 35 200,90 zł, zaś w 2014 r. – 61 124,65 zł. Wysokość odsetek z tytułu nieterminowo zapłaconych zobowiązań wzrosła, porównując rok 2012 do roku 2013 o 25 923,75 zł (42,4%). Dopuszczenie do powstania odsetek było więc działaniem nie tylko niezgodnym z prawem, lecz również działaniem niegospodarnym.

SPZOZ zyskał, powiat trafił

Zła sytuacja finansowa szpitala prowadziła również do sytuacji, w której szpital nie odprowadzał w terminie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. W latach 2013 – 2014 aż 14 razy składki zostały odprowadzone po terminie, z czego najdłuższe opóźnienie wyniosło aż 50 dni (składka za wrzesień 2014 r.). Na negatywną ocenę gospodarki finansowej szpitala wpłynął również fakt zawierania ugody z Narodowym Funduszem Zdrowia, w której szpital zrzekał się prawa do części należności z tytułu nadwykonań kontraktów za 2012 i 2013 r. Zawierając takie ugody szpital co prawda przyspieszał odzyskanie części swoich należności, unikając długotrwałego procesu sądowego, jednak tym samym rezygnował z odzyskania należności w całości. Za 2012 r. szpital zrezygnował z 50 proc. środków należnych z tytułu nadwykonań, zaś za 2013 r. – z 36 proc. należności. Zawieranie ugód było może korzystne dla SPZOZ, ale z pewnością było niekorzystne dla budżetu powiatu.

Są i pozytywy

Na negatywną ocenę nie wpłynęły: brak stwierdzonych nieprawidłowości w procedurze udzielania zamówień publicznych, wydatkowania środków z dotacji z budżetu powiatu czy osiągania przychodów z mienia. Oceniając stan finansów szpitala należy jednak odnotować pozytywne zjawisko jakim jest osiąganie w latach 2012 i 2013 dodatniego wyniku finansowego oraz zwrócić uwagę, że zadłużenie szpitala powstało w związku z jego rozwojem inwestycyjnym. Szpital ma potencjalną możliwość uregulowania wymagalnych zobowiązań po otrzymaniu ostatniej transzy dofinansowania projektu rozbudowy izby przyjęć oraz odzyskania środków z ugody z NFZ.


tagi:    SPZOZ

Komentarze
nick: martin,     2015-03-22   19:17:54
Opisane naruszenia dyscypliny finansów publicznych, niegospodarność, łamanie prawa, to sygnał dla organu założycielskiego czyli Starosty o poważnej debacie na temat przyszłości tej placówki.

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Integracyjne narodowe czytanie
· Samoloty latały nad Parkiem Zdrojowym
· Nie koszą trawy i chwastów na rondach. Podobno chodzi o ekologię...
· Dni Prażmowa
· Mieszkańcy narzekają na „gołe” przystanki
· Pociąg towarowy zatrzymał się na starej bocznicy
· 6. Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno – Ludzie – Książki”
· Kumulacja imprez w Czersku. Będzie się działo!
· Pożar i ciało odnalezione w pogorzelisku
· Jarmark powrócił!
· Powstają nowe parkomaty! Nie wszędzie ceny będą takie same
· Mieszkanka: woda z dachu cieknie mi na głowę!
· Gminna bez odszkodowań
· Dlaczego warto kupować ubezpieczenia samochodowe w Internecie?
· 30 lat straży miejskiej. Zaczynali od poloneza
· W Józefosławiu otwarto skwer
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Piękna nasza Polska cała
· Trzej królowie przybyli z darami
· Miasto wspiera walkę ze smogiem
· Domaniew z nową świetlicą
· Pamięci prezydenta Wilsona
· Co zrobić, żeby było bezpieczniej?
· Tańsze bilety dla mieszkańców
· Zainwestują w drogi, kanalizację i... Austerię
· Poznaj mieszkańców lasu
· Czytali i w dzień, i w nocy
· Trzy nowe pomosty i siłownia
· Gorączka w pogotowiu
· Najpierw bramki, potem nowe pasy
· Wiosną wystartuje budowa Akademii Legii
· Stacja i dworzec na ukończeniu
· Kilometry ulic, dwie hale, przedszkole i ratusz
Wydanie:
GRÓJECKIE
· W Dniu Chynowa bawiła się cała gmina
· Olimpijczyk z indeksem
· Lekcja samorządności
· 36 uczniów uczestniczyło w Misji Przyroda
· Marianna Czamara „Belfrem roku”
· Sceny jak z prawdziwego horroru
· Marian Woronin w Błędowie
· Próbował podpalić kościół
· Rosiewicz wyśpiewał sobie „Ciotkę szarlotkę”
· Dyrektorem to tu jestem ja!
· Grójec będzie płacić mniej
· Każde jabłko na wagę „złota”
· Maliszewski czeka na wyrok
· Spóźniony śmigus-dyngus... pomyjami
· PCM w Grójcu ogłosi upadłość?
· Truskawkom zagłada nie grozi
© 2005-2021  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest