Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 6 sierpnia 2021**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 6 sierpnia 2021 **Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 6 sierpnia 2021*


wydanie piaseczynsko-ursynowskie (nr 850), 2021-04-02
Jednak wolno budować pod linią wysokiego napięcia!

LESZNOWOLA W listopadzie pisaliśmy o inwestycji pod linią wysokiego napięcia u zbiegu ulic Słonecznej i Postępu w Kolonii Lesznowoli. Po naszej publikacji starosta uchylił pozwolenie na budowę i odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego dla powstającego na narożnej działce obiektu handlowo-usługowego. Prace stanęły, jednak kilka tygodni temu zostały wznowione. Dlaczego?

Chodzi o duży budynek powstający na narożnej działce naprzeciwko Tolka. Nie trzeba być ekspertem żeby zauważyć, że budowa odbywa się centralnie pod linią wysokiego napięcia. W październiku ubiegłego roku, po interwencji jednego z naszych czytelników, poinformowaliśmy o tym fakcie starostwo powiatowe. Na reakcję urzędników nie trzeba było długo czekać. Budowę niemal natychmiast odwiedzili naczelniczka wydziału architektoniczno-budowlanego wraz z jednym z pracowników, którzy potwierdzili obecność sieci wysokiego napięcia ponad powstającym obiektem. Tego samego dnia architekt, który zaprojektował budynek poinformował starostwo (ten organ wydaje pozwolenie na budowę), że widział ww. linię przed projektowaniem oraz, że inwestycja nie została uzgodniona z PSE SA – zarządcą sieci przesyłowej. Jednocześnie stwierdzono, że w projekcie nie zostały uwzględnione warunki techniczne oddziaływania sieci elektroenergetycznej na projektowany obiekt budowlany.
Starosta Ksawery Gut wstrzymał więc 5 października wykonanie pozwolenia na budowę i wydał postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w tej sprawie. Powodem były istotne dla sprawy nowe okoliczności istniejące w dniu wydania decyzji, a nieznane organowi, który ją wydał. W tym konkretnym przypadku starostwo powiatowe w Piasecznie nie miało wiedzy o sieci wysokiego napięcia, przebiegającej nad planowaną inwestycją.

Starosta uchyla pozwolenie
na budowę

Po przeanalizowaniu sprawy, 30 października ubiegłego roku starosta Ksawery Gut wydał decyzję o uchyleniu pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego przy skrzyżowaniu Słonecznej z Postępu wydanego 25 maja oraz odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Uzasadniał, że inwestor otrzymał na początku marca 2020 r. od PSE pismo, w którym zostały wymienione konieczne do spełnienia warunki, związane z bliskim sąsiedztwem linii wysokiego napięcia. Z projektu budowlanego wynika jednak – jak wskazuje starostwo – że się do tych warunków nie zastosował. Mało tego, na mapie do celów projektowych zataił, zdaniem organu, istniejący przebieg sieci.

Wojewoda uchyla decyzję starosty
Inwestor nie zgadzał się z decyzją starosty. Wysłał do urzędu pismo, w którym podnosił, że dotychczas wydał na realizowany przy Postępu projekt ponad 2,6 mln zł i będzie domagał się odszkodowania. Wygląda na to, że zaskarżył też decyzję starosty do wojewody. W efekcie 31 grudnia Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję wydaną przez starostwo powiatowe w Piasecznie. Stała się ona prawomocna 12 lutego i od tego momentu inwestor może prowadzić budowę. - Nasze postępowanie w tej sprawie zostało umorzone
– przyznaje Joanna Grela z biura promocji powiatu. - Wojewoda błędnie uznał, że w dniu wydawania pozwolenia na budowę organ pierwszej instancji posiadał wiedzę o trasie przebiegu linii wysokiego napięcia, jednak z załączonej do projektu mapy do celów projektowych wynikało, że na tym odcinku sieć została usunięta. Potwierdził to geodeta informując na piśmie, że była to jego pomyłka – dodaje urzędniczka. Starostwo stoi na stanowisku, że inwestor działał w tym wypadku z pełną premedytacją, by wprowadzić starostę piaseczyńskiego w błąd, gdyż uzyskał on przed wydaniem decyzji odmowę od zarządcy sieci energetycznej na lokalizację obiektu. - Dowiedzieliśmy się o tym już po fakcie od przedstawiciela Polskich Sieci Elektroenergetycznych – wyjaśnia Joanna Grela. - 19 marca wysłaliśmy do Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego pismo z prośbą o zbadanie z urzędu poprawności rozstrzygnięcia Wojewody Mazowieckiego. Chcemy, aby GINB objął tę sprawę specjalnym nadzorem, gdyż decyzja wojewody może doprowadzić do powstania obiektu w strefie powodującej zagrożenie dla zdrowia i życia jego użytkowników.
Tomasz Wojciuk
Komentarze
nick: janek ,     2021-04-16   17:49:34
Lesznowola to gmina przekrętów,ryba psuje się od głowy

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Obwieszczenie
· Które objawy menopauzy można złagodzić domowymi sposobami?
· Coraz bliżej modernizacji PCU
· Mieszkańcy chętnie szczepią się przeciwko COVID-19
· Sukcesy naszych pływaków
· Burmistrz porównał obecną sytuację pogodową z powodziami z 2010 roku
· Wkrótce piesi poczują się bezpieczniej
· Planują maszt w sąsiedztwie osiedli
· Głośna Planeta Zalesie?
· Co dalej z parkiem w Zamieniu?
· Zatoczka autobusowa zamiast parkingu
· Powstanie oczami dzieci
· Uciążliwa wąskotorówka?
· Sukces weteranów tenisa
· Znamy wyniki egzaminów 8-klasistów
· Niektórzy zapłacą mniej za śmieci
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Piękna nasza Polska cała
· Trzej królowie przybyli z darami
· Miasto wspiera walkę ze smogiem
· Domaniew z nową świetlicą
· Pamięci prezydenta Wilsona
· Co zrobić, żeby było bezpieczniej?
· Tańsze bilety dla mieszkańców
· Zainwestują w drogi, kanalizację i... Austerię
· Poznaj mieszkańców lasu
· Czytali i w dzień, i w nocy
· Trzy nowe pomosty i siłownia
· Gorączka w pogotowiu
· Najpierw bramki, potem nowe pasy
· Wiosną wystartuje budowa Akademii Legii
· Stacja i dworzec na ukończeniu
· Kilometry ulic, dwie hale, przedszkole i ratusz
Wydanie:
GRÓJECKIE
· W Dniu Chynowa bawiła się cała gmina
· Olimpijczyk z indeksem
· Lekcja samorządności
· 36 uczniów uczestniczyło w Misji Przyroda
· Marianna Czamara „Belfrem roku”
· Sceny jak z prawdziwego horroru
· Marian Woronin w Błędowie
· Próbował podpalić kościół
· Rosiewicz wyśpiewał sobie „Ciotkę szarlotkę”
· Dyrektorem to tu jestem ja!
· Grójec będzie płacić mniej
· Każde jabłko na wagę „złota”
· Maliszewski czeka na wyrok
· Spóźniony śmigus-dyngus... pomyjami
· PCM w Grójcu ogłosi upadłość?
· Truskawkom zagłada nie grozi
© 2005-2021  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest